Egenkontrol

Klik på afdelingens navn og find den seneste kontrolrapport

Fødevaresikkerhedspolitik

Fødevaresikkerhed er alfa og omega for BC Catering A/S. Vi arbejder struktureret og med analystisk tilgang på altid at tilbyde vores kunder sikre fødevarer, som lever op til alle gældende lovkrav. Vores arbejde med fødevaresikkerhed er opsummeret i følgende punkter:

 • BC Catering A/S efterlever lov- og myndighedskrav samt krav til fødevaresikkerhed, der er aftalt med kunder.
 • Vores produkter er sikre, og udgør ikke nogen sundhedsrisiko, når de anvendes efter forskrifterne.
 • Er der en vare, der udgør en risiko, trækker vi den fra sortimentet, og sørger for at informere alle relevante kunder om den aktuelle risiko.
 • Via uddannelse og træning samt et højt kommunikationsniveau sikres det, at alle medarbejdere udfører deres arbejde med fokus på fødevaresikkerhed.
 • BC Catering A/S evaluerer regelmæssig effekten af indsatsen på fødevaresikkerhedsområdet.

Revisionsnummer: 04-23.01.2015

Bliv kunde hos os
Miljøpolitik

Hovedformålet for BC Catering A/S er at drive en sund og lønsom virksomhed. Dette skal bl.a. opnås på en miljømæssig hensynsfuld måde, hvor der tages hensyn til kunder, leverandører, medarbejdere og det omgivende samfund, hvori der drives forretning.

BC Catering A/S's miljøpolitik er sammenfattet i følgende punkter:

 • Optræde som en ansvarlig virksomhed, herunder som minimum at overholde gældende lovgivning samt andre bestemmelser som virksomheden har tilsluttet sig.
 • Kontinuerlig forbedring af miljøforholdene og forebyggelse af forurening.
 • Behandle miljøspørgsmål i en åben og positiv atmosfære sammen med kunder, leverandører, myndigheder, organisationer, interessenter og lokalområdet.
 • Påvirke medarbejderne gennem uddannelse og andre motivationer til at udvise en høj miljøbevidsthed og til at komme med forslag til miljøforbedrende foranstaltninger.
 • Måle og registrere eventuelle miljøbelastninger for derefter at anvende resultatet til igangsættelse af løbende forbedringer på miljøområdet, og derigennem bl.a. være med til at begrænse udslippet af CO2.
 • Gennem miljøpolitik og miljømålsætninger søge at informere alle relevante interessenter om virksomhedens miljørelaterede arbejde.