Nej tak til affald i naturen

Nej tak til affald i naturen

Vi støtter op om Miljøstyrelsens nye kampagne, som skal mindske affald i naturen, og som take away-leverandør er du inviteret med.

Hos BC Catering har vi fokus på, hvordan vi kan være med til at mindske affald og dermed også begrænse de mængder, der kan havne i naturen. Miljøstyrelsens nye kampagne falder således i god tråd med vores egen virkelighed. Derfor er det også naturligt for os at støtte op om initiativet, som er søsat med titlen: ”Tak for ingenting… i naturen”.

I forbindelse med kampagnen inviteres du som take away-leverandør med i aktiviteterne, og der stilles her en række materialer til rådighed, så du kan være med til at sætte fokus på at mindske mængden af affald i naturen.


Bliv en del af kampagnen

Sidder du som take away-leverandør, så kan du allerede nu hente kampagnemateriale i form af stickers til emballage, bordkort, visitkort, badges etc., og dermed kan du være med til at støtte op om initiativet – og der er også mulighed for at tilpasse materialet med eget logo. 

For at bestille kampagnemateriale med eget logo skal du klikke ind på takforingenting.ltbc.dk/, følge nogle enkle steps og afgive din bestilling.

Ønsker du materiale uden logo, kan du frit downloade det på Miljøstyrelsens hjemmeside: www.plastikviden.dk


Baggrund for kampagnen

Henkastet affald – og særligt plastik i naturen – er et betydeligt samfundsproblem med miljømæssige, økonomiske og æstetiske implikationer. Når plastik efterlades i naturen, nedbrydes det langsomt og bliver delt til mindre og mindre stykker, der ender som mikroplast. Mikroplast ophobes i naturen og ender i værste fald i vores fødevarer og drikkevand. Plastik i naturen er også skadeligt for dyrelivet, som kan komme til at spise og kvæles i det. 

Økonomisk udgør plastik potentielt en ressource, som kan genbruges eller genanvendes, men ender plastik i naturen, er det ikke blot spild af ressourcer, men også en omkostning at fjerne det igen. Desuden ødelægger store mængder plastik og andet affald naturoplevelserne for borgerne.

Det anslås, at ud af den samlede mængde affald i Danmarks natur udgør plastik knap 40 %[1] Der findes ikke sikre tal for, hvor meget affald, der bliver efterladt i naturen og byrummet. I 2019 indsamlede danskerne 156 ton affald i natur og i byområder som led i Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling[2], men tallet er ikke retvisende for, hvad der reelt henkastes – det siger blot, at det er tale om betydelige mængder.

Se mere på Miljøstyrelsens hjemmeside


For en grønnere fremtid

Hos BC Catering har vi stort fokus på at gå i retningen af en grønnere fremtid, og vores seneste tiltag er eksempelvis de nye, grønne kasser til transport af frugt og grønt, som med tiden skal reducere vores forbrug af pap. 

Læs mere om vores grønne kasser her

 

[1] Regeringen (2019): Plastik uden spild – Regeringens plastikhandlingsplan

[2] Danmarks Naturfredningsforening (2019)

GÅ TILBAGE