Danmarks første CO2-neutrale, økologiske æg

EN DANMARKSPREMIERE
Med omtanke for miljøet har du mange gode grunde til at lægge æg i indkøbskurven. Æg er i sæson året rundt og danske æg har en kort rejse fra landmanden til dit køkken. Studier viser også, at æg har en lav klimapåvirkning i relation til indholdet af protein, vitaminer og mineraler. DANÆG vil gøre det endnu lettere for dig at vælge danske, bæredygtige fødevarer. Vi er stolte over at kunne lancere CO2-neutrale, økologiske æg, som forhandles eksklusivt af BC Catering og Dansk Cater.

BÆREDYGTIGE ÆG I FREMTIDENS INDKØBSKURV
Med afsæt i vores mål om bringe sunde og bæredygtige fødevarer til hele verden, stræber Danæg efter at mindske vores klimapåvirkning. Derfor har vi igangsat flere initiativer, som løbende skal reducere vores samlede CO2-udslip. Vores CO2-neutrale æg er første skridt på vejen til at gøre det lettere at vælge bæredygtige, danske æg.

KLIMAPOSITIVE PROJEKTER
Klimakompensationen foregår ved, at Danæg i partnerskab med rådgivningsvirksomheden CEMAsys har udregnet CO2-udledningen for hele værdikæden ved produktion af ét kilo æg. Vi har beregnet CO2-udledningen fra hønernes foder, afhentningen af æggene hos landmændene, håndteringen og emballeringen i ægpakkeriet i Christiansfeld og transporten ud til kunderne. For hver bakke CO2-neutrale æg klimakompenserer vi ved at støtte klimapositive projekter. Dermed neutraliseres drivhusgasudledningen.

Læs meget mere om projekterne på danaeg.dk

Se det CO2-neutrale æg på webshoppen
 

Hvad er klimakompensation?

• I enhver produktion udledes kuldioxid (CO2). Klimakompensation sker, når den udledte mængde kuldioxid neutraliseres. Eksempelvis kan træer optage CO2 fra atmosfæren og træplantning kan derfor neutralisere CO2-udslip.

• Vi klimakompenserer ved blandt andet at plante træer samt støtte energieffektivisering og etablering af bæredygtige energikilder.

• Klimakompenserede produkter og fødevarer kaldes også CO2-neutrale.

• Vores klimakompensation går hånd i hånd med en klar målsætning om at nedbringe udledningen af CO2-udslip i hele værdikæden.

Bakke af 100% genbrugsplast

Æggebakkerne af plast er produceret af 100 % genbrugsplast og der er udelukkende brugt vandkraft som energikilde i produktionen.

Plastbakkerne er tyndere end pulp-bakkerne, og derfor kan der være flere på en palle både i tom og fyldt tilstand. Dette er med til at mindske transportbelastningen.

Vi ønsker at passe på klimaet. Derfor opfordrer vi alle producenter, leverandører og kunder til at affaldssortere DANÆGs emballager. Plastbakkerne skal sorteres som hård plast, mens pulp-bakkerne skal sorteres sammen med pap/papir.

Eksklusivt hos BC Catering

Klimaægget fra Danæg kan i en periode udelukkende bestilles hos BC Catering og gennem Dansk Cater.

Danæg, Dansk Cater og mange af vores kunder deler en række værdisæt såsom omtanke for vores miljø. Derfor var det kun naturligt i fællesskab at skabe dette produkt, som muligvis ikke redder jorden med et slag, men som trods alt er et skridt i den rigtige retning.

Klik her og find det co2-neutrale æg i din webshop lige nu.

Snak med din konsulent, hvis du er interesseret i at kigge nærmere på andre, klimavenlige initiativer eller produkter.