Nye krav til håndtering af affald – en guide

På denne side guider vi dig i forhold til den nye affaldshåndtering og giver dig bl.a. indblik i de nye krav, du som køkken skal leve op til fra den 1. januar 2023.

Nye krav fra 2023 Konkrete krav til affaldshåndteringen Hjælp til affaldshåndteringen Produkter til affaldssortering
 
 

.

Nye krav til sortering af husholdningslignende erhvervsaffald

Fra 1. januar 2023 skal du som affaldsproducerende virksomhed med et CVR-nummer sortere dit husholdslignende affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsens bilag 6 – og det gælder alle lige fra bespisninger til kontorer med f.eks. tekøkkener.

I alt skal der sorteres inden for 10 affaldsfraktioner, og affaldet skal som udgangspunkt sorteres særskilt, så der er en beholder til hver fraktion.

Er du i tvivl om, hvordan dit affald skal sorteres, kan du kontakte din kommune. Det er nemlig dem, der er tilsynsmyndighed, og her kan du få hjælp ifm. eventuelle spørgsmål. Denne side er blot til venlig information.

Du kan også læse mere om emnet på følgende sider:

Konkrete krav til affaldshåndteringen

Husholdningslignende affald skal fra d. 1. januar sorteres i følgende separate beholdere:

 

  1. Madaffald
  2. Papir
  3. Pap
  4. Glas
  5. Metal 
  6. Plast
  7. Mad- og drikkekarton
  8. Tekstilaffald 
  9. Farligt affald
  10. Restaffald

 

Dine valgte affaldsbeholdere skal derudover mærkes med piktogrammer – du kan finde løsninger og produkter til affaldssortering hos os i kataloget nederst på siden. Du kan desuden få hjælp til håndteringen af affaldet i sektionen herunder.

 

Husk, at hvis du har brug for mere information eller har spørgsmål, skal du kontakte din kommune.

 
 

.

Få hjælp til affaldshåndteringen

Du kan enten overdrage affaldet (efter sortering) til en affaldsindsamler eller en affaldstransportør - vi har kort opridset forskellene på dem her:

Affaldsindsamleren overtager din virksomheds ansvar for affaldet, mens affaldstransportøren alene er ansvarlig for at transportere affaldet fra A til B, så det altså forsat er din virksomhed, der er har ansvaret for affaldet.

Vi råder dig til at kontakte den pågældende affaldsafhenter, hvis du er i tvivl om, hvad de kan tilbyde af aftaler ift. affaldshåndtering.

Vi har undersøgt markedet, og nogle af de landsdækkende services er fx disse to aktører:

.

Produkter til lettere affaldssortering

Hos BC Catering tilbyder vi en række produkter, som kan lette affaldssorteringen hos dig. Vi har såvel klistermærker som containere i forskellige størrelser, som kan gøre det lettere at sortere affaldet efter de krav, som træder i kraft fra den 1. januar 2023.

Kontakt din konsulent for at høre nærmere. 

Kom i gang allerede nu med vores affaldssorteringsguide

I vores katalog har vi samlet en del af vores sortiment inden for løsninger til affaldssortering. Det giver dig valgmuligheder mellem systemer, som har til formål at lette kildesorteringen af dit affald. Flere af løsningerne er allerede baseret på genanvendte materialer og kan anvendes igen og igen ved korrekt bortskaffelse.